Petrol AdBlue

AdBlue je neotrovni rastvor uree u vodi
za hemijsko smanjivanje emisija.

AdBlue je neotrovni rastvor uree u vodi koji se koristi za hemijsko smanjivanje emisija azotnih oksida kod Euro 4, 5 i 6 dizel motora, opremljenih sa SRC katalizatorima.