Petrol Sealant Plus

Petrol Sealant Plus je sredstvo kojim efikasno
i brzo možete zapušiti nastale pukotine i time spriječiti
gubitak rashladne tečnosti.

U sistemima za hlađenje vozila lako dolazi do stvaranja pukotina, koje su posljedica korozije, vibracija, udaraca i drugih uzroka. SEALANT Plus je sredstvo uz pomoć koga je moguće izvršiti efikasno i brzo zaptivanje nastalih pukotina, čime se sprečava gubitak rashladne tečnosti, usled čega može doći do pregrijavanja, gubitka snage, a često i do ozbiljnih kvarova motora. Može da se upotrebljava bez obzira na vrstu i tip rashladne tečnosti (antifriza). Ne oštećuje zaptivne i druge materijale u sistemu za hlađenje vozila.