Petrol Winter Protect K

Petrol Winter Protect K je visoko
efikasan dodatak za niske temperature u
koncentratu, primjeren za ekstra lako lož-ulje.

Diesel Winter Protect K je visoko efikasni dodatak za niske teperature u koncentrovanom obliku, primjeren za ekstra lako pogonsko ulje i dizel gorivo. Sprečava izlučivanje kristala parafina i njihovo taloženje na dno automobilskog rezervoara, čime otklanja teškoće koje se pojavljuju pri niskim spoljnim temperaturama (začepljenje filtera, pumpi i cjevovoda). Upotrebljivost goriva poboljšava čak do temperature od –25°C. Dodatak djeluje preventivno, pa je stoga potrebno da se doda gorivu prije nego što do poteškoća dodje. Za efikasno djelovanje preporučuje se dodavanje dok je gorivo još bistro i dok je njegova temperatura iznad 0°C.