Petrol Odmrzivač stakala

Odmrzivač stakala sprečava ponovno zamrzavanje
i na taj način brine o dobroj vidljivosti.

Odmrzivač stakala u trenutku odmrzava zamrznuta stakla. Sprečava ponovno zamrzavanje i na taj način brine o dobroj vidljivosti.