Petrol Lit MoS 2

Lit MoS 2 je višenamjenska litijumska EP mast
sa dodacima za poboljšavanje osobine mazivosti.

Lit MoS2 je višenamjenska litijumska EP mast za podmazivanje sa dodatkom molibdendisulfida (MoS2) i grafita, koji poboljšavaju osobine mazivosti u području graničnog podmazivanja. Koristi se za podmazivanje svih vrsta ležajeva koji trpe teška opterećenja, iznenadna opterećenja i koji su izloženi vlažnoj i prljavoj sredini. Temperaturno područje primjene je od -25°C do 135°C.