Petrol ATF Matic DX III

ATF Matic DX III je kvalitetno hidraulično (servo) ulje
za automatske mjenjače individualnih i teretnih vozila.

ATF Matic DX III je visokokvalitetno ulje za automatske mjenjače individualnih i teretnih vozila. Primjereno je i za hidraulične (servo) volane i ostale hidraulične sisteme gdje se zahtjeva multigradno hidraulično ulje VG 32.