Petrol Brake Fluid DOT-4

Brake Fluid DOT-4 je kočiona tečnost
za upotrebu u svim vrstama
hidrauličnih kočionih sistema.

 

Petrol Brake Fluid DOT-4 je kočiona tečnost koja se može upotrebljavati u svim vrstama hidrauličnih kočionih sistema i hidrauličnih sklopki koje zahtjevaju korišćenje kočione tečnosti DOT-4 ili DOT 3. Napravljena je na bazi glikol-etara, dodataka za poboljšanje mazivosti i dodataka protiv korozije i oksidacije.

Upozorenje:

  • nije za vozila koja za centralni kočioni sistem koriste mineralno ulje,
  • djeluje štetno na lakirane površine,
  • limenka je samo za jednokratnu upotrebu,
  • može se miješati sa kočionim tečnostima koje ispunjavaju iste zahtjeve.