Petrol Lit EP 2

Lit EP 2 je višenamjenska EP (Extreme Pressure)
mineralna mast sa dodacima protiv korozije i starenja
za podmazivanje raznih mašinskih elemenata.

Lit EP 2 je višenamjenska mineralna mast za podmazivanje sa EP (Extreme Pressure) dodacima i dodacima protiv korozije i starenja. Zgušnjivač je litijumski sapun viših masnih kiselina. Koristi se za podmazivanje djelova koji trpe veliko opterećenje: ležajevi, osovine, zglobovi i ostali mašinski elementi. Temperaturno područje primjene je od -25°C do 130°C.