Lična karta

Lična karta

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo
Tešanjska 24 a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
telefon: + 387 33 560 070

Matični broj preduzeća: 65-01-0488-10

Poreski broj preduzeća: 01707715

Šifra djelatnosti: 50.501

 

Transakcioni računi:
161-000-00007800-85 Raiffeisen Banka

132-731-00101718-40 NLB Banka

306-035-00007958-14 Hypo Alpe Adria Bank d.d.

338-720-22379809-96 UniCredit Bank d.d.