Preduzeća Grupacije Petrol

Aktualna shema vlasničkih veza grupe Petrol je dostupna na korporativnoj strani grupacije Petrol. 

» Link na EU verziju stranice (na engleskom)