Plin u bocama

Ukapljeni naftni plin u bocama
za domaćinstva možete dobiti
na većini Petrolovih benzinskih postaja.

 

Plin u bocama (mješavinu butana i propana) koriste manji korisnici u domaćinstvu, za kuhanje, zagrijavanje vode i prostorija te u plinskim uređajima za slobodno vrijeme.

U pojedinačnim domaćinstvima dozvoljeno je čuvati najviše tri boce veličine do 10 kg, a osim toga i jednu bocu kapaciteta od najviše 5 kg. Boce se ne smiju čuvati u podrumima, spavaćim prostorijama ili drugim prostorijama koje su niže od okolišnih prostora, ni ako su prazne.

Boce su pokretne pneumatske posude i mogu se nabaviti u različitih vrsta materijala i u različitim veličinama (5, 10 i 35 kg).

Pronađite najbliži benzinski servis s plinom u bocama!