Bitumen

Bitumen se koristi u građevinarstvu
(gradnja puteva) i proizvodnji
izolacionih materijala..

Bitumen se koristi u građevinarstvu (gradnja puteva) i proizvodnji izolacionih materijala.

S obzirom na upotrebljivost se dijeli na:

  • bitumene za kolovoze (konvencionalni i polimerno-modifikovani bitumeni)
  • bitumene za kolovoze i industrijske bitumene
  • industrijske bitumene

Bitumeni za kolovoze se koriste u gradnji puteva kao vezivno sredstvo kamenih agregata u proizvodnji asfalta ili kao sirovina za proizvodnju bitumenskih emulzija. Industrijski bitumen se koristi u proizvodnji izolacionih materijala koji se koriste u građevinarstvu.

Neki bitumeni koji se svrstavaju u grupu bitumena za kolovoze i industrijskih bitumena koriste se kao sirovina u svim gore navedenim primjerima.