Mazut

Mazut ili lož-ulje srednjeg kvaliteta se koristi
u industriji kao pogonski energent i za
grijanje.

Mazut se koristi kao pogonski energent u težoj prerađivačkoj industriji: industriji željeza, papira i cementa te hemijskoj i tekstilnoj industriji.

Osim industrijskih korisnika koriste ga i veći energijski pogoni.

Slike: