Plin u bocama

Petrol snabdijeva idostavlja plin u bocama brojnim
produzećima. Osim uobičajene potrošnje plina za
potrebe domačinstva i ogrjev, plin se može koristiti
i kao pogonsko gorivo.

Tekuća faza

Ako korisnik želi da koristi boce sa ispustom u tekućoj fazi kao pogonsko gorivo, u sklopu instalacije ili trošila mora biti ugrađen isparivač plina.
Uobičajena je upotreba za viljuškare, industrijske kuhinje i veće korisnike, čija je trajna potrošnja plina tako velika da se pojavljuju teškoće s uparavanjem plina u boci.

Plinski viljuškari

Upotreba plinskih viljuškara je prihvatljivija za okoliš, omogućava njihovu upotrebu u zatvorenim prostorijama, skladištenje plina je jednostavno, a zamjena boca brza i nezahtjevna.

Vrste boca

Boce su pokretne pneumatske posude i mogu se nabaviti u različitim vrstama materijala i različitim veličinama (čelik, aluminijum, kompozit-plastika). Petrolovi snabdjevači plina (plinare) brinu za to da su sve boce redovno atestirane i tehnički besprijekorne.
U pogonske svrhe se koriste prije svega boce od polietilenskih vlakana, koje su dodatno presvučene vještačkom smolom i prepojene stakloplastikom.
Vanjski omot je izrađen od čvrstih polietilena, koji štite posudu od udaraca i olakšavaju prevoz.

Prednosti plina u bocama

  • visoka čvrstoća,
  • u slučaju požara ne eksplodiraju (izgore),
  • podnose više pritiske,
  • za polovinu su lakše od uobičajenih,
  • protivkorozione su,
  • omogućavaju pregled nad potrošnjom plina.
     
Plin EUR/komad SIT/komad
Plin u 5-kilogramskoj boci 54,30 13.012,45
Plin u 5-kilogramskoj boci 9,95 2.384,42
Plin u 10-kilogramskoj boci 25,50 6.110,82
Plin u 10-kilogramskoj boci 19,90 4.768,84
Plin u 10-kilogramskoj boci 107,71 25.811,62
Plin u 10-kilogramskoj boci 1.370,00 328.306,80
Plin u 10-kilogramskoj boci 1.370,00 328.306,80
Plin u 35-kilogramskoj boci 69,65 16.690,93
Plin za pogon u 10-kilogramskoj boci (tečno stanje) 21,05 5.044,42
Plin za pogon u 10-kilogramskoj boci (tečno stanje) 20,96 5.022,85