Aktuelne akcije

Započni sa uštedom od 5%, završi u 100% dobrom rapoloženju

Trajanje akcije
od 02.12.2019 do 31.12.2019

Započni za uštedom od 5%, završi u dobrom raspoloženju

U promociji učestvuje svaki kupac koji obavi kupovinu na Petrol benzinskim stanicama u BiH, i tom prilikom ostvari kupovinu u minimalnom iznosu od 50,00KM (slovima: pedesetkovertibilnihmaraka) i plaćanje izvrši Mastercard bezkontaktnom karticom.

Na ovaj način, kupac stiče pravo da ostvari povrat novca od 5% od iznosa računa, na Zlatnu Petrol Karticu. Ukoliko kupac nema Zlatnu Petrol karticu, uposlenik kompanije Petrol će po želji kupca istu mu uručiti, a kupac je dužan ispuniti sve podatke na licu mjesta prije aktivacije. Prilikom plaćanja potrebno je da kupac uruči prodavaču, svoju Zlatnu Petrol karticu, kako bi je prodavač Petrol-a provukao i tako evidentirao kupca. Nakon toga se vrši plaćanje sa Mastercard bezkontaktnom karticom.

Kupac koji ispuni sve gore navedene uslove, imat će povrat novca od 5% od iznosa računa na Zlatnoj Petrol kartici, najkasnije 7 dana od dana.