Na putu

Benzinske pumpe

Zlatna Petrol kartica
Zlatna Petrol kartica je jedina kartica koja vam vraća novac prilikom kupovine.
Prezentacija
Kako upotrebljavati Zlatnu karticu
 
Trgovine
Priručne trgovine nude sve što je avanturistima potrebno na putu, a istovremeno su praktične za brzu i hitnu kupovinu.
 
Ugostiteljski objekti na putu
Petrolovi kafe barovi su dobrodošla mjesta za svakog vozača i avanturista, u kojima se mogu osvježiti i priuštiti sebi okusno jelo.
 
Proizvodi Petrol
Proizvodi Petrol za njegu i održavanje vozila usklađeni su sa najnovijim specifikacijama proizvođača automobila, zahtjevnim ekološkim mjerilima i najvišim standardima kvaliteta.
Prezentacija
Ulja i maziva
Proizvodi za njegu i održavanje vozila
Akumulatori

Autopraonice
Petrolove autopraonice na benzinskim pumpama su praktične tačke na kojima možete temeljito i usput očistiti svoje vozilo.

 

Goriva Q Max

 
Prezentacija
Grupa Petrol predstavila je novu generaciju visokokvalitetnih pogonskih goriva Q Max, od sada dostupnih na svim benzinskim pumpama Grupe u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, te Crnoj Gori.
Petrol Q Max 95
Petrol Q Max 100
Petrol Q Max Eurodiesel
Autoplin LPG Q Max