Na putu

Benzinske pumpe

Zlatna Petrol kartica
Zlatna Petrol kartica je jedina kartica koja vam vraća novac prilikom kupovine.
Prezentacija
 
Trgovine
Priručne trgovine nude sve što je avanturistima potrebno na putu, a istovremeno su praktične za brzu i hitnu kupovinu.
 
Ugostiteljski objekti na putu
Petrolovi kafe barovi su dobrodošla mjesta za svakog vozača i avanturista, u kojima se mogu osvježiti i priuštiti sebi okusno jelo.
 
Proizvodi Petrol
Proizvodi Petrol za njegu i održavanje vozila usklađeni su sa najnovijim specifikacijama proizvođača automobila, zahtjevnim ekološkim mjerilima i najvišim standardima kvaliteta.
Prezentacija
Ulja i maziva
Proizvodi za njegu i održavanje vozila
Akumulatori

Autopraonice
Petrolove autopraonice na benzinskim pumpama su praktične tačke na kojima možete temeljito i usput očistiti svoje vozilo.

 

Goriva Q Max

 
Prezentacija
Grupa Petrol predstavila je novu generaciju visokokvalitetnih pogonskih goriva Q Max, od sada dostupnih na svim benzinskim pumpama Grupe u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, te Crnoj Gori.
Petrol Q Max 95
Petrol Q Max 100
Petrol Q Max Eurodiesel
Autoplin LPG Q Max