Za preduzeća

Petrol kartica za pravna lica

Poslovna kartica
Petrolova siva kartica namijenjena pravnim osobama za potrebe službenih vozila.
Pregled potrošnje za pravna lica
 
 

Proizvodi

Lož-ulje
Lož-ulje ekstra lako (LUEL) odlikuju jednostavna upotreba, nezahtjevno skladištenje i dobra iskoristivost energije. Prikladno je za upotrebu u domaćinstvima, kao i za veće korisnike (škole, obdaništa i preduzeća).
 
Bitumen
Bitumen se koristi u građevinarstvu (gradnja puteva) i proizvodnji izolacionih materijala.
 
Mazut
Mazut ili lož-ulje srednjeg kvaliteta se koristi u industriji kao pogonski energent i za grijanje.
 
Plin u bocama
Petrol snabdijeva i dostavlja plin u bocama brojnim preduzećima. Osim uobičajene potrošnje plina za potrebe domaćinstava i ogrjev, plin se može koristiti i kao pogonsko gorivo.
 
Sredstva za podmazivanje
Prodajni program industrijskih sredstava za podmazivanje obuhvata cirkulaciona, turbinska i hidraulička ulja, kao i druga ulja za industriju.
Automotivi
Industrijska sredstva za podmazivanje
Sredstva za podmazivanje i ekologija