O preduzeću

Petrol BH Oil Company

Kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je osnovana početkom 1999.  U 100-postotnom je vlasništvu Petrol d.d., Ljubljana. Glavne djelatnosti su trgovina na veliko i malo, prodaja tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

U 2016 godini, kompanija je u maloprodaji i veleprodaji prodala 240,2 hiljada tona naftnih derivata, 2 posto više nego u 2015 godini. U 2016 godini kompanija je ostvarila 178,6 miliona eura prihoda od nafte i naftnih derivata, 26,0 miliona eura prihoda od prodaje struje, 6,9 miliona eura prihoda od prodaje robe i realizovala 0,7 milion eura prihoda od usluga. Kompanija je ukupno ostvarila 212,3 miliona eura neto prihoda od prodaje.

Kapital kompanije je 31. decembra 2016 iznosio je 48,8 milion eura.

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo na kraju 2016 godine je imao 36 benzinskih stanica.