Pravna obavijest za primatelje elektroničke pošte

Društvo PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, upisano u sudski registar pri Okružnom sudu u Ljubljani, matični broj: 5025796000, temeljni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za PDV SI80267432, vlasnik je ove poruke elektroničke pošte zajedno s mogućim privitcima (dalje u tekstu: dokument). Dokument je povjerljiva poslovna tajna isključivo namijenjena navedenom adresatu/adresatima. Ako ste zabunom primili ovaj dokument, molimo vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i vratite mu dokument te da ga uništite. Zabranjena je svaka neovlaštena uporaba, otkrivanje, objava, kopiranje ili distribucija ovog dokumenta, njegovih dijelova ili sadržaja. PETROL d. d., Ljubljana ili njegova podružnica, kao ni bilo koje njegovo ovisno ili matično društvo, ne odgovara za izmjenu, ispravak ili krivotvorenje dokumenta. Poruka elektroničke pošte sa svim privitcima pregledana je antivirusnim programom.