O preduzeću

Kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je osnovana početkom 1999. U 100-postotnom je vlasništvu Petrol d.d., Ljubljana. Glavne djelatnosti su trgovina na veliko i malo, prodaja tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima na tržištu Bosne i Hercegovine.

U 2019. godini kompanija je prodala 228,2 hiljade tona proizvoda iznafte i UNP-a, što je 6 posto više nego u 2018. Kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je u 2019. godini ostvarila 260,2 miliona eura prihoda od prodaje, što je za 1% manje nego u 2018. godini, od čega je 235,0 miliona eura prihoda ostvareno od prodaje naftnih derivata i UNP-a, te 12,5 miliona eura prihoda prodajom robe.

Krajem 2019. godine naftna kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je imala 42 benzinske stanice na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na dan 31. decembra 2019. godine kapital kompanije iznosio je 60,4 miliona eura.

Kontakt

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo

Džemala Bijedića 202, 71210 Ilidža, Sarajevo