O preduzeću

Kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je osnovana početkom 1999. U 100-postotnom je vlasništvu Petrol d.d., Ljubljana. Glavne djelatnosti su trgovina na veliko i malo, prodaja tekućim, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

U 2017 godini, kompanija je u maloprodaji i veleprodaji prodala 232,3 hiljada tona naftnih derivata, 3 posto manj nego u 2016 godini. U 2017 godini kompanija je ostvarila 189,8 miliona eura prihoda od nafte i naftnih derivata, 24,3 miliona eura prihoda od prodaje struje, 8,6 miliona eura prihoda od prodaje robe i realizovala 0,2 milion eura prihoda od usluga. Kompanija je ukupno ostvarila 222,9 miliona eura neto prihoda od prodaje.

Kapital kompanije je 31. decembra 2017 iznosio je 51,7 milion eura.

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo na kraju 2017 godine je imao 39 benzinskih stanica.

Kontakt

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo
Tešanjska 24 a, 71000 Sarajevo