Lična karta

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo

Džemala Bijedića 202,
71210 Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
telefon: + 387 33 560 070

Matični broj preduzeća: 65-01-0488-10

Poreski broj preduzeća: 01707715

Šifra djelatnosti: 46.71

Transakcioni računi:
132-731-00101718-40 NLB Banka
338-720-22379809-96 UniCredit Bank d.d.
199-499-01050074-63 Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina

Vodstvo: Direktor Gregor Žnidaršič