Uslovi upotrebe

Zaštita prava

Predmet ovog obavještenja su internetske stranice na web-sajtu http://www.petrol.ba. Sav sadržaj na ovim internetskim stranicama je vlasništvo preduzeća Petrol BH Oil Company, d.o.o. i informativne je prirode.

Ograničena odgovornost

Petrol BH Oil Company, d.o.o. ne odgovara za korištenje internetskih stranica http://www.petrol.ba, ni za eventualnu štetu koju bi prouzrokovala upotreba njihovih internetskih sadržaja. PreduzećePetrol BH Oil Company, d.o.o. trudit će se da omogući pravilnost informacija. Petrol BH Oil Company, d.o.o.  može mijenjati sve sadržaje bilo kada, bez obaveza da obavještava korisnike i ne odgovara za posljedice izazvane takvim promjenama.

Ograničeno pravo korištenja sadržaja

Korisnici mogu raspolagati sadržajima na web-sajtu http://www.petrol.ba za svoju ličnu upotrebu, a da pri tome ne smiju biti kršena autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za eventualne štetne posljedice korištenja. Svako drugačije korištenje ili distribucija ovih internetskih sadržaja ili njihovog dijela nije dozvoljeno.

Zaštita podataka

Preduzeće će svim podacima koji su prikupljeni na stranicama http://www.petrol.ba raspolagati u skladu sa važećim zakonodavstvom.