Plin u bocama

Ukapljeni naftni plin u bocama za domaćinstva možete dobiti na većini Petrolovih benzinskih stanica.

Potražite na karti

Plin u bocama (mješavinu butana i propana) koriste manji korisnici u domaćinstvima, za kuhanje, zagrijavanje vode i prostorija te u plinskim uređajima za slobodno vrijeme. U pojedinačnim domaćinstvima dozvoljeno je čuvati najviše tri boce veličine do 10 kg, a osim toga i jednu bocu kapaciteta od najviše 5 kg. Boce se ne smiju čuvati u podrumima, spavaćim prostorijama ili drugim prostorijama koje su niže od okolnih prostorija, čak ni ako su prazne. Boce su pokretne pneumatske posude i mogu se nabaviti u različitim vrstama materijala i u različitim veličinama (5, 10 i 35 kg).

Plin u bocama, mješavina butana i propana, u domaćinstvima koristimo za kuhanje, grijanje vode i prostora te za slobodno vrijeme, naprimjer za roštilj, a zamjena boca brza je i jednostavna. U svakom domaćinstvu dozvoljeno je skladištenje najviše tri boce do 10 kg, a osim njih i jedne boce koja nije teža od 5 kg. Boce ne smijemo skladištiti u podrumskim prostorijama, prostorijama za spavanje ili drugim prostorijama koje su niže od okolnih prostorija, čak ni kada su prazne.