Loživo ulje

Petrolovo loživo ulje je efikasno, uzrokuje manje emisija i pritom ne uzrokuje štetu vašem sistemu.

Pouzdan i ekonomičan izvor energije

Lož-ulje ekstra lako (LUEL) odlikuje se jednostavnom upotrebom, nezahtjevnim skladištenjem i dobrom iskoristivošću energije. Prikladno je za upotrebu u domaćinstvima, kao i za veće korisnike (škole, obdaništa i preduzeća). Spada u čistije, pouzdanije i ekonomičnije izvore energije. Namijenjeno je zagrijavanju prostorija i pripremi sanitarne tople vode i značajan je energent koji je uključen u proizvodni postupak.

Kvalitet LUEL-a u Sloveniji definisan je standardom SIST 1011. Taj standard propisuje granične vrijednosti koje još osiguravaju uobičajen rad. U Petrolovoj naftnoj laboratoriji redovno se provjeravaju svi propisani parametri. Laboratorija garantuje visoku tačnost i nepristranost rezultata, zato svojim kupcima prilikom svake isporuke garantujemo izuzetno kvalitetno loživo ulje.

Manji troškovi grijanja i manje opterećenje okoliša

U poređenju sa standardom, loživo ulje ima:

  • 35% niži sadržaj sumpora;
  • do 10 puta manje pepela;
  • do 5 puta niži sadržaj nečistoća;
  • od 0,2 do 0,8 MJ/kg višu energetsku vrijednost, koja jednakim toplotnim učinkom smanjuje troškove grijanja;
  • od 50% do 80% niži sadržaj vezane vode u gorivu, što osigurava visoku sigurnost rada ložive naprave, duži vijek naprave, manje troškove održavanja, veću iskoristivost energije i manje opterećenje okoliša.

Za preduzeća i veće korisnike pripremili smo povoljne prodajne uvjete. Loživo ulje isporučuje se u dogovoreno vrijeme u rezervoare kupaca.

Kontakt

Sehbija Tanović

Džemala Bijedića 202, 71210 Ilidža

sehbija.tanovic@petrol.si