PETROL,
VAŠ NAJBOLJI
POSLOVNI PARTNER

Nudimo širok dijapazon ekonomičnih i ekološki prihvatljivih poslovnih rješenja za kompanije, sektor usluga i javni sektor, industriju i gradove te regije.