Preduzeća Grupacije Petrol

Aktualna shema vlasničkih veza grupe Petrol je dostupna na korporativnoj strani grupacije Petrol.