O grupaciji Petrol

Petrol je najveće slovenačko energetsko preduzeće, najveći slovenački uvoznik, najveće slovenačko preduzeće u smislu prihoda, a istovremeno i jedno od najvećih slovenačkih trgovačkih preduzeća. Među "velike" se svrstava prema vrijednosti aktive i ostvarenim neto prihodima i dobiti, kao i prema broju zaposlenika i dioničara.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matični broj: 5025796000
Poreski broj: SI80267432
Šifra djelatnosti: 50.501
Telefon: 01 47 14 232

Glavna poslovna djelatnost preduzeća je trgovina naftnim derivatima, plinom i ostalim energentima. To je poslovno područje u kojem Petrol ostvaruje više od 80 posto svih prihoda od prodaje, a također ima vodeći tržišni udio na slovenačkom tržištu. Istovremeno, Petrol takođe trguje potrošačkim dobrima i uslugama, putem kojih ostvaruje nešto manje od 20 posto prihoda.

Većina Petrolovih poslova trenutno se realizuje na slovenačkom tržištu. Raspolaže izgrađenom zaštitnom markom i ostalim prepoznatljivim robnim markama proizvoda ili usluga (npr. Petrol klub, Hip-Shop, TipStop, Qmax, Kahva na putu, Vitrex). Preduzeće takođe ima snažan tržišni i finansijski položaj. Proširena i savremena maloprodajna mreža je Petrolova apsolutna konkurentna prednost.

Važniji podaci za 2017. godinu (Petrol d.d.)
Obim prodaje naftnih proizvoda (u mil. tona): 3,1
Čisti prihodi od prodaje (u mlrd. eura): 3,7
Neto dobit ili gubitak (u mil. eura): 64,3
Kapital (u mil. eura): 482,9
Broj zaposlenika (31/12-17): 1.608
Broj dioničara (31/12-17): 24.185
Broj benzinskih stranica u Sloveniji: 317
Procijenjeni tržišni udio (prema br. BS) u Sloveniji (u %): 57
Važniji podaci za 2017. godinu (Petrol Grupa):
Obim prodaje naftnih proizvoda (u mil. tona): 3,4
Čisti prihodi od prodaje (u mlrd. eura): 4,495
Neto dobit ili gubitak (u mil. eura): 81,1
EBITDA/prilagođeni bruto PR (u %): 36,9
Neto dugovanje na kapital (u %): 0,5
Kapital (u mil. eura): 701,9
Broj zaposlenih (31/12-17): 4,508
Broj benzinskih stanica: 495

Važnije aktivnosti

Odnosno izvori s kojima preduzeće Petrol ostvaruje prihod:

Naftni proizvodi

Trgovina naftnim proizvodima predstavlja Petrolovu glavnu poslovnu djelatnost, putem koje u Sloveniji ostvaruje vodeći tržišni udio. To je područje, koje preduzeću osigurava stabilan prihod i pouzdan novčani tok, čime mu omogućava i dalji rast i razvoj. Prodajom naftnih proizvoda, Petrol u prosjeku ostvaruje oko 80 posto ukupnih neto prihoda bez akciza.

Prodaja trgovskega blaga

Trgovina robom široke potrošnje i uslugama sastavni je dio osnovne poslovne djelatnosti Petrola. Ovo je perspektivan segment prodaje, gdje preduzeće ostvaruje prosječno oko 10% realne godišnje stope godišnjeg rasta. Prodajom robe široke potrošnje i usluga, Petrol u prosjeku ostvaruje nešto manje od 20 posto ukupnih neto prihoda bez akciza.

Prirodni i tečni naftni plin

U područje plinske energije, koja je dugoročno zanimljiva alternativa tradicionalnim izvorima zagrijavanja, Petrol je počeo intenzivnije intervenisati u 1998. godini. Izgradnja mreža, distribucija i marketing plina tako čine sastavni dio Petrolovog sveobuhvatnog snabdijevanja energentima.

Električna energija

Područje električne energije je mjesto u portofoliju Petrola dobilo 2001. godine. To je logična nadogradnja postojeće ponude energenata, odnosno osiguranje sveobuhvatnog snabdijevanja energijom.

Ekološko djelovanje

Čišćenje otpadnih voda i snabdijevanje lokalnih zajednica pitkom vodom. Planiranje rješenja za upravljanje otpadom. Sanacija problema okoline. To su tri područja u kojima učestvujemo, doprinosimo, razvijamo i provodimo zajedničku viziju odgovornosti za okolinu.