Progovori

Ako primijetite neetičko postupanje i želite ukazati na nepravilnosti koje se događaju u Petrolu, ovdje možete bezbjedno podnijeti anonimnu prijavu.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks postupanja i vrijednosti

Energija našeg postupanja je kodeks postupanja u tvrtki Petrol. Petrolov kodeks je skup pravila, standarda ponašanja i očekivanih postupanja. Definira kako u tvrtki postupamo te nas usmjerava uvijek i na svakom koraku. Standardi, zapisani u kodeksu, u tvrtki Petrol već su na snazi i već ih provodimo.

Energija našeg postupanja govori o tome šta je dobra praksa u našoj tvrtki, kako postupamo u svom svakodnevnom radnom okruženju. Kodeks je prilagođen vremenu u kom živimo. Njegova svrha nije zabranjivati i sankcionirati, nego predlagati i savjetovati. Petrolov kodeks postupanja potvrdili su i Radnički sindikat Grupe Petrol i Radnički savjet, što mu pridaje još veću vrijednost i značaj.

Energija našeg posutpanja služi kao alat u svakodnevnom postupanju i zaposlenima pomaže da izbjegnu situacije u kojima bi kršili zakonodavstvo, uzrokovali štetu tvrtki ili na drugi način nanijeli štetu njenom ugledu.


Nije nam svejedno

Postupamo onako kako treba. Mi u Petrolu brinemo za neprestanu nadgradnju našeg postupanja prilikom provođenja korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d. d., Ljubljana je potpisnik Slovenačkih smjernica korporativnog integriteta. Potpisivanjem navedenih smjernica preuzima obvezu na implementaciju skupa mjera koje povećavaju transparentnost poslovanja i osiguravaju visoke etičke standarde u tvrtki. Jedna od obveza također je i imenovanje zastupnika korporativnog integriteta, čija odgovornost i zadaća jeste osiguravati primjenu najsavremenijih metoda i profesionalnih i etičkih standarda. Za otkrivanje i vrednovanje rizika koriste različite izvore za prikupljanje informacija i različite tehnike rada. Posebnu pažnju posvećuju adekvatnosti provođenja postupaka te svojim zaključcima, prijedlozima i preporukama za uklanjanje rizika, odnosno nepravilnosti, savršeno i pravovremeno upoznaju organe upravljanja i nadzora. Istovremeno također uspostavljaju mehanizam sistematičkog i nezavisnog nadzora nad provođenjem, pravilnošću i efikasnošću mjera prilikoma savladavanja rizika za korporativni integritet.

Progovori

Tvrtka Petrol je potpisnik Slovenačkih smjernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanje kako pravilno postupiti ili ako vam nešto smeta u poslovanju Petrola, možete se obratiti Petrolovim zastupnicima.

Ako otkrijete sumnju na ozbiljan prekršaj, nepravilnost možete prijaviti:

Zastupnici Petrola

Nina Bizjak, šef Kabineta uprave

Nina Bizjak se po završetku prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani 2006. godine zaposlila kao pravnica u tvrtki Ilirika turizem d. o. o., a zatim napredovala u šefa pravno-kadrovske službe. Udruživanjem poslovanja, u januaru 2009. g. preuzela je i upravljanje pravnim poslovima u tvrtki Kompas d. d. U julu 2009. g. prihvatila je izazov pravnice u tvrtki Spar Slovenija, gdje je vodila sve radnopravne postupke s pravnom podrškom i savjetovanjem u vezi sa posloprimcima, u oblasti zaštite ličnih podataka, radnih procesa, internih akata s obzirom na zahtjeve radnopravnog zakonodavstva, radnopravne postupke i sporove. Godine 2012. položila je pravnički državni ispit. Ujedno je u razdoblju od 2011. do 2018. vodila seminare iz oblasti radnopravnog zakonodavstva na TZO, CPOEF, itd. Godine 2018. postala je menadžer usklađenosti poslovanja u Petrolu, a u siječnju 2021. preuzela je upravljanje Kabinetom uprave. Ona je članica radnih grupa i projekata koji se bave uspostavom sistema korporativnog integriteta; također je zastupnica za zaštitu ličnih podataka, za korporativni integritet i za sprečavanje mobinga.

Franc Pavlin,, direktor službe Korporacijska sigurnost i nadzor poslovanja

Franc Pavlin osposobljeni je istražitelj organiziranog kriminala na međunarodnoj razini i ima znanje iz područja sprječavanja korupcije. Karijeru je započeo 1989. godine kao policajac u Policijskoj postaji Ljubljana centar. Nakon sedam godina napredovao je na mjesto kriminalista u području sprječavanja ekstremnog nasilja i terorizma u Policijskoj upravi Ljubljana. Godine 2004. diplomirao je iz sigurnosti na Fakultetu sigurnosnih studija i godinu kasnije u Policijskoj upravi Ljubljana preuzeo vođenje skupine za korupciju na Odjelu za privredni kriminal. Godine 2007. premješten je u Generalnu policijsku upravu gdje je preuzeo vođenje Sektora za unutarnje istrage i integritet. Godine 2013. na Fakultetu sigurnosnih studija završava također specijalistički studij policijskog menadžmenta. Franc Pavlin preuzeo je 7. rujna 2020. vođenje službe Korporacijska sigurnost i nadzor poslovanja u Petrolu. Od 1. listopada 2021. u društvu Petrol d. d., Ljubljana također je ovlaštena osoba za korporacijski integritet.