Progovori

Ako primijetite neetičko postupanje i želite ukazati na nepravilnosti koje se događaju u Petrolu, ovdje možete bezbjedno podnijeti anonimnu prijavu.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks postupanja i vrijednosti

Energija našeg postupanja je kodeks postupanja u tvrtki Petrol. Petrolov kodeks je skup pravila, standarda ponašanja i očekivanih postupanja. Definira kako u tvrtki postupamo te nas usmjerava uvijek i na svakom koraku. Standardi, zapisani u kodeksu, u tvrtki Petrol već su na snazi i već ih provodimo.

Energija našeg postupanja govori o tome šta je dobra praksa u našoj tvrtki, kako postupamo u svom svakodnevnom radnom okruženju. Kodeks je prilagođen vremenu u kom živimo. Njegova svrha nije zabranjivati i sankcionirati, nego predlagati i savjetovati. Petrolov kodeks postupanja potvrdili su i Radnički sindikat Grupe Petrol i Radnički savjet, što mu pridaje još veću vrijednost i značaj.

Energija našeg posutpanja služi kao alat u svakodnevnom postupanju i zaposlenima pomaže da izbjegnu situacije u kojima bi kršili zakonodavstvo, uzrokovali štetu tvrtki ili na drugi način nanijeli štetu njenom ugledu.


Nije nam svejedno

Postupamo onako kako treba. Mi u Petrolu brinemo za neprestanu nadgradnju našeg postupanja prilikom provođenja korporativnog integriteta. Zato što nam nije svejedno. Petrol d. d., Ljubljana je potpisnik Slovenačkih smjernica korporativnog integriteta. Potpisivanjem navedenih smjernica preuzima obvezu na implementaciju skupa mjera koje povećavaju transparentnost poslovanja i osiguravaju visoke etičke standarde u tvrtki. Jedna od obveza također je i imenovanje zastupnika korporativnog integriteta, čija odgovornost i zadaća jeste osiguravati primjenu najsavremenijih metoda i profesionalnih i etičkih standarda. Za otkrivanje i vrednovanje rizika koriste različite izvore za prikupljanje informacija i različite tehnike rada. Posebnu pažnju posvećuju adekvatnosti provođenja postupaka te svojim zaključcima, prijedlozima i preporukama za uklanjanje rizika, odnosno nepravilnosti, savršeno i pravovremeno upoznaju organe upravljanja i nadzora. Istovremeno također uspostavljaju mehanizam sistematičkog i nezavisnog nadzora nad provođenjem, pravilnošću i efikasnošću mjera prilikoma savladavanja rizika za korporativni integritet.

Progovori

Tvrtka Petrol je potpisnik Slovenačkih smjernica korporativnog integriteta. Ako imate pitanje kako pravilno postupiti ili ako vam nešto smeta u poslovanju Petrola, možete se obratiti Petrolovim zastupnicima.

Ako otkrijete sumnju na ozbiljan prekršaj, nepravilnost možete prijaviti:

Zastupnici Petrola

Nina Bizjak, šef Kabineta uprave

Nina Bizjak se po završetku prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani 2006. godine zaposlila kao pravnica u tvrtki Ilirika turizem d. o. o., a zatim napredovala u šefa pravno-kadrovske službe. Udruživanjem poslovanja, u januaru 2009. g. preuzela je i upravljanje pravnim poslovima u tvrtki Kompas d. d. U julu 2009. g. prihvatila je izazov pravnice u tvrtki Spar Slovenija, gdje je vodila sve radnopravne postupke s pravnom podrškom i savjetovanjem u vezi sa posloprimcima, u oblasti zaštite ličnih podataka, radnih procesa, internih akata s obzirom na zahtjeve radnopravnog zakonodavstva, radnopravne postupke i sporove. Godine 2012. položila je pravnički državni ispit. Ujedno je u razdoblju od 2011. do 2018. vodila seminare iz oblasti radnopravnog zakonodavstva na TZO, CPOEF, itd. Godine 2018. postala je menadžer usklađenosti poslovanja u Petrolu, a u siječnju 2021. preuzela je upravljanje Kabinetom uprave. Ona je članica radnih grupa i projekata koji se bave uspostavom sistema korporativnog integriteta; također je zastupnica za zaštitu ličnih podataka, za korporativni integritet i za sprečavanje mobinga.

Boštjan Trstenjak, direktor službe Korporativni nadzor poslovanja i istrage

U tvrtki Petrol d. d., Ljubljana zaposlen je od 1990. godine. Prije toga je obavljao posao nadzornika poslovanja i prodavača na prodajnom mjestu. Godine 2009. je preuzeo upravljanje službom Korporativni nadzor poslovanja i pretrage unutar Maloprodaje te je tokom godina razvio u jaku samostalnu i nezavisnu službu koja pokriva cjelokupno poslovanje Grupe Petrol. Glavne tri oblasti koje pokriva Korporativni nadzor poslovanja i pretrage su sljedeće: Nadzor poslovanja i pretrage, Nadzor lanca snadbijevanja, Ocjenjivanje kvaliteta poslovanja prodajnih mjesta i detektivska aktivnost. U razdoblju od 2010. do 2013. godine obavljao je funkciju predsjednika Radničkog savjeta Petrol d. d., Ljubljana te je bio jedan od tri predstavnika zaposlenih u nadzornom odboru tvrtke Petrol d. d, Ljubljana. U okviru nadzornog odbora bio je imenovan u Revizorsku komisiju. U tvrtki Petrol d. d, Ljubljana je zastupnik za korporativni integritet.