Svratite do nas po nove poslovne prilike

Iznajmljujemo poslovne prostore koji svojom prepoznatljivom i lako dostupnom lokacijom omogućuju najbolju promociju vaše poslovne djelatnosti.

OBRATITE NAM SE

Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog mjesta GLUMINA, ZVORNIK

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bara 44 m2, pomoćnih prostorija 13 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase. 

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima. 


Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog mjesta ŽELJUŠA, MOSTAR

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bar 30 m2, pomoćnih prostorija 12 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase.

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima.


Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog VOGOŠĆA, SARAJEVO

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bar 46 m2, pomoćnih prostorija 14 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase.

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima.


Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog ŽOVNICA, MOSTAR

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bar 46 m2, pomoćnih prostorija 37 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase.

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima.


Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog BIJELJINA

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bar 30 m2, pomoćnih prostorija 12 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase.

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima.


Tražimo zakupca ugostiteljskog objekta u sklopu prodajnog ŠEŠLIJE, DOBOJ

Kompanija Petrol BH Oil Company Sarajevo, Džemala Bijedića 202, iznajmljuje ugostiteljski objekt: 

Ponuda

Ugostiteljski objekt se sastoji od caffe bara i pomoćnih prostorija ukupne površine 96 m2 uz mogućnost korištenja vanjske terase.

Iznajmljujemo ugostiteljske objekte prvih 6 mjeseci za samo 1 KM. 

Budući zakupac treba predati ponudu koja mora uključivati podatke o: 

 • obrtu / trgovačkom društvu, fizičkoj osobi, 
 • prijedlog neto iznosa mjesečne najamnine (bez PDV-a) koju bi plaćao nakon isteka 6 mjeseci. 
 • Poslovni plan
 • Plan investicija 

Budući zakupac ima obavezu uplate pologa u iznosu od četiri mjesečne najamnine (koja je ugovorena za period nakon 6 mjeseci) koja mora biti uplaćena najkasnije do dana sklapanja ugovora o zakupu. Od budućeg zakupca očekuje se investiranje u pokretnu opremu objekta, pokrivanje režijskih i operativnih troškova ugostiteljskog objekta. 

Podnošenje ponuda

Razmatrat će se ponude koje: 

 • pristignu na adresu, PETROL BH Oil Company d.o.o., Džemala Bijedića 202, 71 000 Gastro odjel – zakup prostora, s napomenom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARAJ!“, 
 • pristignu na adresu elektronske pošte uprava@petrol.ba
 • dospiju zaključno s danom 20.04.2024. godine.

Za više informacija možete nazvati 0038762 666 299 (pon-pet: 08 – 16h).

Konkurs je za kompaniju Petrol BH Oil Company d.o.o. neobavezujući. Zadržavamo pravo na produženje roka za predaju ponude i pravo da nakon izvršenog prikupljanja ponuda ne izaberemo najpovoljnijeg ponuđača ili bilo kojeg ponuđača ili da konkurs ponovimo pod istim ili promijenjenim uslovima.

Obratite nam se

Bosna i Hercegovina

Džemala Bijedića 202, 71 000 Sarajevo

zeljko.ostojic@petrol.ba