Znanje i podrška

Goriva – izbor važnijih pitanja i odgovora

Želite li znati na koji način tehnološka naprednost vašeg motora utječe na potrošnju goriva? Ili na koji način možete poboljšate značajke goriva koje točite u svojeg limenog ljubimca? Odgovaramo na nekoliko često postavljenih pitanja o gorivima i aditivima, kvaliteti i potrošnji goriva te biogorivima.

Koja je razlika između automobilskih motora nekad i sad?

Princip rada motora u suštini se nije previše promijenio, ključni i značajno veliki pomaci u razvoju postignuti su u područjima upravljanja i optimizacije procesa. Njih u posljednje vrijeme uvjetuju stroži ekološki zahtjevi i ekonomičnost energetske potrošnje.

Koja je razlika između običnih i aditiviranih goriva?

U obična ubrajamo goriva čije značajke ispunjavaju temeljne zahtjeve normi. Aditivirana goriva poboljšavaju ekonomičnost rada, dodatno štite motor te osiguravaju veću sigurnost i pouzdanost rada. Takva goriva često nazivamo i "visokokvalitetna" goriva zbog njihovih mogućnosti.

Što su aditivi i koja je njihova funkcija?

Aditivi su dodaci gorivima pomoću kojih s jedne strane poboljšavamo značajke goriva, a s druge povećavamo zaštitu i pouzdanost rada motora, a sve to utječe i na ekonomičnost procesa u motoru.

Kakva je kvaliteta goriva na tržištu BiH?

Kvaliteta goriva na tržištu BiH razmjerno je visoka. To zasigurno vrijedi za najveće ponuđače goriva, a u nešto manjoj mjeri i za manje distributere kod kojih su najkritičniji procesi kontrole i rukovanje gorivima.

Je li kvaliteta goriva na tržištu BiH dobra?

Kvaliteta goriva u Bosni i Hercegovini nimalo ne zaostaje za razvijenim zapadnim tržištima, a po nekim ih značajkama čak i nadmašuje (npr. po niskotemperaturnim značajkama). Svojevrsni problem predstavljaju određeni manji ponuđači koji ponekad kupcima nude goriva ispod cijene. Naravno, riječ je o gorivima koja ne ispunjavaju sve zahtjeve normi te im je ograničena uporaba. Problem nastaje kad se takva goriva pomiješaju s gorivima većih i pouzdanih ponuđača pa je teško izdvojiti jednog krivca u slučaju kvara ili poteškoća s motorima.

Kako se nadzire kvaliteta goriva?

Nadzor kvalitete goriva jedan je od ključnih čimbenika koji kupcu jamče kupnju kvalitetnog proizvoda na prodajnom mjestu. Za to su predviđene kontrole na svim ključnim točkama lanca nabave i prodaje. Za potrebe provedbe nadzora distributer je dužan uspostaviti kvalitetan i pouzdan sustav kvalitete, koji mora obuhvaćati odgovarajuću opremu za ispitivanje (laboratorij) i odgovarajuće osposobljen kadar. Provjera i procjena kvalitete goriva iznimno je zahtjevan proces koji zahtijeva visokoosposobljene i iskusne stručnjake za naftu.

Nadzire li se kvaliteta goriva u BiH?

Nadzor kvalitete goriva provodi i država pomoću izabrane nadzorne institucije (nadzor goriva) u skladu sa zahtjevima uredbe o fizikalno-kemijskim značajkama goriva. Inače je kontrola kvalitete prepuštena pojedinačnim distributerima koji je provode u sklopu vlastitih sustava kontrole kvalitete.

Kao najveći slovenski distributer goriva, Petrol ima vrlo razgranat i kvalitetan sustav kontrole kvalitete goriva i drugih naftnih proizvoda. To mu omogućuje vlastiti naftni laboratorij i visokoosposobljen tim stručnjaka. Laboratorij ima i akreditaciju, što mu omogućuje provedbu i priznavanje analiza za sve vanjske naručitelje. S više od 15 godina tradicije, danas se smatra jednim od najuglednijih naftnih laboratorija u ovom dijelu Europe.

Postoji li u BiH gorivo koje ispunjava normu motornih vozila Euro 5?

U BiH se prodaju samo goriva koja sadrže najviše 10 mg/kg sumpora, što znači da u potpunosti ispunjavaju emisijske norme Euro 5 (riječ je o normama koje obvezuju proizvođače motora, a ne goriva).

O čemu ovisi potrošnja goriva?

Potrošnja goriva u najvećoj mjeri ovisi o tehnološkoj naprednosti motora. Jasno, na to možemo utjecati jedino pri kupnji goriva. Količina potrošenog goriva po prijeđenom km također ovisi o vozaču i načinu vožnje, čime u najvećoj mjeri možemo i sami utjecati na ekonomičnost vožnje. Na potrošnju u manjoj mjeri utječu i drugi čimbenici. U njih ubrajamo vremenske uvjete (vjetar), opremu vozila (vožnja s prtljažnikom ili putnim kovčegom itd.), čestu uporabu električnih uređaja ugrađenih u vozilo (klima-uređaj i ostali električno upravljani uređaji koji su danas sve učestaliji na vozilima).

Loše održavanje vozila element je koji može značajno povećati potrošnju. Pri servisnom zahvatu dužni smo upozoriti servisera na moguću povećanu potrošnju koju najčešće uzrokuju loša montaža motora ili kvar na sustavu napajanja. I s gorivom možemo utjecati na potrošnju. Moderna aditivirana goriva osiguravaju optimalno stanje motora, što neizravno utječe na njegovu potrošnju. Moguće je uštedjeti do nekoliko posto, uglavnom do 5 % najviše.

Koliko način vožnje utječe na potrošnju?

Načinom vožnje možemo u najvećoj mjeri utjecati na potrošnju. Umjerenom vožnjom koja nije agresivna i dobrim praćenjem prometnih situacija oko sebe možemo smanjiti potrošnju za 10 % i više.

Ovisi li potrošnja goriva zaista samo o kvaliteti goriva?

Potrošnja goriva ovisi i o kvaliteti goriva, ali neizravno. Uporabom kvalitetnog, aditiviranog goriva utječemo na stanje motora. Na taj način ostaje u optimalnom stanju i nakon dulje uporabe. Kvalitetno gorivo mora osigurati dobru zaštitu od trošenja, ali i visoku čistoću svih elemenata sustava napajanja. Time onemogućavamo povećanu potrošnju koja ostaje na optimalnoj razini koju određeni motor omogućuje, što utječe na ekonomičnost vožnje.

Ovisi li i snaga motora o kvaliteti goriva?

Uporabom goriva različitih ponuditelja, naravno, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve propisane normom, nije moguće povećati snagu motora. Gorivo može neizravno utjecati na kapacitet motora. Gorivo opskrbljuje motor energijom, ali pritom mu ne smije naštetiti, odnosno mora ga »zaštititi«.

Uporaba kvalitetnog goriva zasigurno utječe na stanje dijelova motora. Na gubitak snage motora može utjecati povećana potrošnja i stvaranje naslaga na dijelovima sustava napajanja nakon nekog vremena.

Komu je namijenjeno 100-oktansko gorivo?

Oktanski broj prvenstveno je namijenjen motorima koji zbog svojih konstrukcijskih značajki zahtijevaju uporabu benzina s više od 95 oktana. Uporaba visokooktanskog benzina preporučuje se i za motore koji zbog načina i uvjeta vožnje često rade u oštrijem režimu (dugotrajnija, agresivnija, sportska vožnja). Navedeni uvjeti prije će dovesti do preuranjenog samozapaljenja (detonacije) motora, što utječe na njegov kapacitet.

Možemo li točiti 100-oktansko gorivo u sve benzinske motore?

Čak i motori kod kojih ih je inače sasvim dostatno 95-oktansko gorivo mogu bez problema upotrebljavati 98- ili 100-oktansko gorivo.

Koje su prednosti 100-oktanskog goriva?

Glavna prednost 100-oktanskog goriva njegov je visok oktanski broj, što podrazumijeva veću otpornost na neželjeno samozapaljenje goriva (detonaciju). 100-oktanska goriva uglavnom su dodatno aditivirana, zbog čega osiguravaju izvrsnu zaštitu i dugoročni rad motora, što se inače odnosi na najkvalitetnije 95- ili 98-oktanske benzine.

Je li kvalitetnije 100-oktansko ili 95-oktansko gorivo?

Razlika u oktanskom broju uglavnom ne utječe na razlike u kvaliteti goriva. To ovisi o tome koliko određeno gorivo ispunjava sve zahtjeve valjane norme. Danas se dodatno aditivirana goriva, koja su ujedno i visokokvalitetna goriva, smatraju kvalitetnijima. Ona moraju dodatno štititi motor te zajamčiti pouzdanost i optimalan dugoročni rad.

Što su biogoriva?

Biogoriva su goriva koja se dobivaju preradom biomase. Mogu se upotrebljavati kao čista biogoriva ili pomiješati s uobičajenim, naftnim gorivima.

Zašto je dobro dodavati biodizel dizelskom gorivu?

Dodavanje biogoriva naftnim (fosilnim) gorivima danas je u većini europskih zemalja zakonska obveza koje su se dužni pridržavati svi distributeri. Dodavanje biodizela dizelskom gorivu ima i svoje prednosti. Maziva svojstva dizelskog goriva, kao bitnog elementa zaštite glavnih dijelova sustava napajanja mogu se značajno poboljšati uporabom npr. biodizela.

Je li moguće uporabom određenog goriva prijeći više od 100 km po rezervoaru?

Čak i ako upotrebljavate gorivo istog proizvođača (distributera), može doći do manjih razlika u potrošnji goriva između dvaju punjenja rezervoara. Naravno, isto vrijedi i za goriva različitih ponuditelja. Nemoguće je prijeći znatno veći ili manji broj km upotrebom goriva drugog proizvođača sa samo jednim punjenjem. Razloge za tobožnje razlike u potrošnji treba potražiti u različitim uvjetima vožnje ili pogrešnoj procjeni količine goriva u rezervoaru. Činjenica je da „puni“ rezervoar (u slučajevima kad više ne možete natočiti novo gorivo u uobičajenim uvjetima) fizički nikad nije u cijelosti ispunjen gorivom. Razlika nastaje zbog sustava ventilacije koji je zadužen za ispuštanje zraka i naftnih para iz rezervoara prilikom točenja novog goriva.