Znanje i podrška

Od nafte do visokokvalitetnog goriva za pogon motora

Većina goriva za motore s unutarnjim izgaranjem još uvijek su uglavnom ili isključivo naftnog podrijetla. Njihov razvoj prvenstveno diktiraju nove motorne tehnologije, a u posljednjem desetljeću i sve stroža i restriktivnija ekološka politika. Zbog toga za naftna goriva možemo utvrditi da danas značajno manje onečišćuju okoliš nego prije nekoliko godina. Kakva su današnja naftna goriva i kako nastaju? Pogledajte kako iz sirove nafte nastaje visokokvalitetno pogonsko gorivo kao što je Q Max!

Goriva se razlikuju od proizvoda koje kupac može vidjeti ili čak isprobati pri kupnji. Veoma je važna stavka pri točenju goriva povjerenje u kvalitetu proizvoda i njegova ponuditelja. Ono se može steći i zadržati jedino ako gorivo ispunjava sva kupčeva očekivanja cijelo vrijeme njegove uporabe. Na njihovo ispunjavanje u manjoj ili većoj mjeri utječe baš svaki dio procesa na putu od proizvodnog pogona do konačnog prodajnog mjesta. Kad je riječ o gorivima najviše kvalitativne razine, podrazumijeva se da su kupčeva očekivanja veća jer se njima odražava ponuditeljeva sposobnost da kupcu u danom trenutku ponudi tehnološki najnaprednije proizvode.

Za dobivanje kvalitetnog završnog proizvoda važan je baš svaki dio proizvodnog i logističkog procesa koji vodi od sirove nafte do goriva. Pritom su ključni potrebno znanje, osposobljenost te poštivanje zadanih ograničenja i normi. Ako želimo da se gorivo poput Q Maxa odlikuje kvalitetom iznad standarda, još je nekoliko čimbenika važno za uspjeh na tržištu i zadovoljstvo korisnika.

U njih prvenstveno ubrajamo:

  • odabir provjerenih dobavljača goriva i dodataka koji podižu razinu kvalitete osnovnog goriva (bazno gorivo, aditivi, biogoriva itd.),
  • osiguranje primjerenog nadzora kvalitete goriva i manipulacije na svim ključnim točkama lanca distribucije goriva (unutarnji nadzor, prijevoz, skladištenje),
  • uvođenje i primjena normi kvalitete poslovanja i nadzora (društvena odgovornost, odgovornost za okoliš).

Koji put vodi do kvalitetnog naftnog goriva? U članku pročitajte sve o:

Sirovine i rafinerijski procesi
črpanje nafte

Vađenje nafte

Sirova nafta još je uvijek glavna sirovinska osnova za proizvodnju goriva. U ovoj je stavki najvažniji odabir odgovarajuće sirovinske osnove kojom možemo ostvariti ciljanu kvalitetu goriva.

Predelava nafte

Prerada nafte i razdvajanje naftnih frakcija

Nafta je mješavina vrlo različitih ugljikovodika koje u prvoj fazi treba razdvojiti na srodne naftne frakcije. Razdvajanje se obavlja procesom primarne i vakuumske destilacije, tj. razdvajanja na temelju njihovih vrelišta.

Napredni procesi rafinerijske obdelave

Napredni procesi rafinerijske obrade

Određene naftne frakcije u pravilu još nisu prikladne za uporabu zbog čega se dodatno obrađuju u rafinerijama. Najčešći su procesi uklanjanje neželjenih primjesa (rafiniranje), kemijska preobrazba strukture goriva u odnosu na ciljane potrebe (cijepanje ili spajanje molekula, stabilizacija goriva) te odabir i miješanje različitih naftnih struktura imajući u vidu vrstu goriva koju želimo proizvesti (benzini, petroleji, dizel, loživo ulje itd.) i kvalitativne zahtjeve koje moraju ispuniti.

Razvojne faze, finaliziranje priprave goriv in preskušanja
Razvojne faze, finaliziranje priprave goriv in preskušanja

Razvojne faze, dovršavanje pripreme goriva i ispitivanja

Goriva u suštini moraju ispunjavati zahtjeve propisane normama. Kako bismo to ostvarili, nužno je goriva dobivena preradom odgovarajuće ispitati u laboratoriju i prema potrebi modificirati i prilagoditi zahtjevima na odgovarajući način.

Priprava gotovih proizvodov

Priprema gotovih proizvoda

Goriva čija fizikalno-kemijska svojstva potpuno ispunjavaju zahtjeve normi pripremljena su za tržište u takvom obliku. Njihova se kvaliteta prema potrebi prilagođava potrebama i zakonskim zahtjevima kupca, tj. pojedinačnih tržišta.

„HiTECH"-goriva

Tehnološki razvoj motora, stroža zakonska ograničenja i tržišna konkurencija nalažu dodatno povećavanje kvalitete goriva. Navedeni se zahtjevi jedino mogu ispuniti dodatnom obradom goriva ili postupcima dodatnog aditiviranja. To su najkvalitetnija dostupna goriva na tržištu te se još često nazivaju „HiTECH“-goriva ili „premium“ goriva.

Ona poboljšavaju pouzdanost uporabe goriva i zaštitu dijelova sustava napajanja, što je uvjet za optimalan proces izgaranja. Jedino pod navedenim uvjetima možemo osigurati najmanju potrošnju, maksimalnu snagu motora i najnižu razinu emisije štetnih tvari u okoliš. Sve navedeno značajno utječe na ekonomičnost uporabe goriva, tj. vozila, što je gotovo sigurno cilj svakog vozača.

Gorivo se može aditivirati još u fazi dovršavanja goriva u rafinerijama ili u kasnijim fazama neposredno prije puštanja goriva u promet.

Aditiviranje goriv v fazi proizvodnje

Aditiviranje u rafinerijama

Pri rafinerijskoj obradi goriva prvenstveno se nastoje dosegnuti ciljani normirani parametri goriva poput oktanskog broja, cetanskog broja, razine niskotemperaturnih svojstava itd. U posljednje se vrijeme nastoji povećati standardna kvaliteta goriva rafinerijskim zahvatima, odnosno miješanjem različitih sastavnica visoke kvalitete kako bi konačni proizvodi imali kvalitetu iznad standarda.

Aditiviranje goriv v fazi skladiščenja

Aditiviranje goriva prije puštanja u promet

U današnje vrijeme goriva nisu samo "energent", već utječu i na stanje motora. Dodatnim aditiviranjem goriva poboljšavamo sposobnost čišćenja i zaštitu elemenata sustava napajanja na vozilu. Navedeni se dodaci dodaju gorivu tek u posljednjoj fazi prije puštanja u promet. Zbog toga se goriva sve češće dodatno aditiviraju u skladištima neposredno prije odvoženja na prodajna mjesta.

Skladištenje, prijevoz i puštanje goriva u promet

Put od rafinerije do prodajnog mjesta uglavnom je prilično dug i obuhvaća niz složenih logističkih operacija i aktivnosti, kao što su prijevoz, skladištenje, dodatno aditiviranje i sl. Pritom je važno da se ne mijenja kvaliteta gotovog proizvoda sve do mjesta točenja na kojem korisnik prima gorivo u spremnik vozila.

Skladištenje

Skladištenje predstavlja međufazu na putu goriva od proizvođača do kupca. Pritom može biti izloženo veoma različitim atmosferskim i manipulacijskim utjecajima. U ovoj fazi briga o gorivu mora obuhvaćati zaštitu od bilo kakvih izmjena ili degradacija goriva.

Prijevoz na prodajna mjesta

Prijevoz predstavlja bitan faktor rizika za kvalitetu goriva u smislu osiguranja njegove besprijekorne čistoće te opasnosti od međusobne kontaminacije različitih vrsta goriva koja se prevoze. Pažljivo i nadzirano rukovanje u prijevozu važno je u svim fazama relokacije goriva, a posebno pri opskrbi prodajnih mjesta zato što izravno utječe na kvalitetu goriva koju će korisnik primiti u svoje vozilo.

Puštanje u promet

Goriva se najčešće puštaju u promet na prodajnim mjestima – benzinskim crpkama. Zbog toga besprijekoran rad i čistoća svih uređaja i instalacija na prodajnom mjestu predstavljaju zadnji uvjet za korisnikovo primanje deklarirane kvalitete goriva.

Na koji način Petrol osigurava visoku kvalitetu svojih goriva?

Slovenija, kao i Petrol, nema vlastite rafinerijske pogone. Zbog toga Petrol nabavlja osnovne sirovine za sva svoja goriva iz raznih rafinerija diljem svijeta. Pritom poslovno surađujemo s uglednim europskim i svjetskim rafinerijama i proizvođačima goriva. Tijekom više od 70 godina djelovanja Petrol nije samo izrastao u vodeće trgovačko društvo u Sloveniji, već i u važno te najutjecajnije središte znanja u području naftnih derivata.

Iskusni tim stručnjaka omogućava Petrolu praćenje svih najnovijih današnjih trendova koje diktira razvoj novih motornih tehnologija i sve restriktivniji zakoni. Zahvaljujući stečenom znanju, iskustvima i inovativnim razvojnim postupcima danas tržištu možemo ponuditi najnovija rješenja i proizvode koji se svojom kvalitetom mogu mjeriti s tržišnom ponudom najuglednijih svjetskih ponuditelja.

Vrhunac navedene ponude goriva zasigurno je gorivo Q Max. Na tržištu je prisutno već više od deset godina, a njegova se kvaliteta brzo prilagođava novim zahtjevima i trendovima u automobilskoj industriji te europskim zakonima. Uporabom goriva Q Max moguće je ostvariti zakonom propisanu energetsku uštedu te smanjiti emisije štetnih tvari u okoliš i emisije stakleničkih plinova jer se zbog sve izraženijih klimatskih promjena nalažu radikalne promjene u prometu. Unatoč tomu konvencionalni će pogoni, a samim time i konvencionalna goriva, još neko vrijeme ostati ključan energent u prometu. A rješenja koja će doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša na putu prema bezugljičnom gospodarstvu itekako će biti nužna i dobrodošla.

Većina vozača još uvijek gorivo prvenstveno smatra energentom koji im omogućuje učinkovitu, sigurnu i bezbrižnu vožnju. Mi u tvrtki Petrol toga smo jako dobro svjesni, stoga rukovanju, skladištenju i svim aktivnostima distribucije na putu do konačnog prodajnog mjesta pridajemo jednaku pozornost kao i novim rješenjima vezanim uz gorivo. Tijekom više od pola stoljeća postojanja uspostavili smo učinkovit i pouzdan sustav nadzora kvalitete u svim distribucijskim kanalima koji omogućuju kupcu visoku i istovjetnu kvalitetu na svim našim prodajnim mjestima.

Tijekom više od 70 godina djelovanja Petrol je izrastao u najutjecajnije središte znanja u području naftnih derivata.

Posljednja promjena

28.07.2022 ob 00:00